lördag 20 januari 2018

USA:s högsta domstol meddelar framtida avgörande juridiskt beslut kring Trumps inreseförbud

Sedan Donald Trump skrev flera exekutiva ordrar om inreseförbud har turerna i diverse domstolar varit otaliga där Högsta domstolen slutligen beslutade att inreseförbuden är gällande tills vidare och tills ett slutligt domslut levereras. Dock tog HD aldrig något beslut om inreseförbuden är juridiskt acceptabla. HD har nu dock meddelat att ett sådant slutligt domslut kommer levereras en gång för alla.

I juni kommer amerikanska Högsta domstolen slutligen leverera ett avgörande domslut som berör den juridiska aspekten av Trumps inreseförbud, alltså om dessa inreseförbud är förenliga med Konstitutionen och stiftade lagar. Detta domslut kommer därmed sätta ett helt nytt prejudikat som avgör hur framtida migrationspolitik kan utformas, framförallt kring vilka länder och medborgare som får och inte får rättighet att resa in i USA i samband med säkerhetsrisker.

Eftersom HD är i majoritet konservativ förväntas domslutet gynna Republikanerna som vill se inreseförbud som del av säkerhetspolitiken, inte minst med tanke på at HD nyligen gav sitt temporära stöd till Trumps inreseförbud. HD-domaren Anthony Kennedy som är moderat konservativ kan sannolikt komma att bli en helt avgörande röst i detta avgörande rättsfall

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: