onsdag 17 januari 2018

Konservativ rörelse vill bryta sig ur Kalifornien på grund av vänsterliberalers "tyranni"

En konservativ rörelse i delstaten Kalifornien har nu formellt ansökt om att dela dela upp Kalifornien i två separata delstater eftersom rörelsen anser att den vänsterliberala majoriteten i storstäderna längst kusten står för tyranni genom att vägra att följa delstatens och amerikanska Konstitutionen samt landets lagar.

Två konservativa män i Kalifornien har formellt lämnat in en ansökan att delstatens landsbygd ska bryta sig ur Kalifornien och skapa en ny delstat, den sk. "Nya Kalifornien". Befolkningsmässigt är området i fråga i klar minoritet men geografiskt handlar det om den överväldigande majoriteten av delstaters yta eftersom den är konservativ.

Anledningen bakom detta initiativ är att konservativa medborgare i Kalifornien fått nog av att det vänsterliberala styret vägrar följa den amerikanska Konstituionen och landets lagar samt delstatens Konstitution, till exempel gällande illegal invandring i samband med amnestistäder.

Rörelsen hävdar att delstatens vägran att följa Konstitutionerna och lagarna innebär att tyranni utövas mot delstatens befolkning och att under sådana omständigheter måste delstaten brytas upp så en ny delstat kan skapas där amerikanska Konstitutionen samt landets lagar och regler återigen blir gällande.

Grundarna av initiativet har formellt ansökt om utbrytning med hänvising till Konstitutionens fjärde artikel under den tredje paragrafen som berör just processen hur nya delstater erkänns av USA. Rörelsen har även publicerat en Frihetsdeklaration i samband med detta.

Såväl Kaliforniens Kongress som den amerikanska Kongressen måste godkänna detta om det ska förverkligas, vilket högst sannolikt inte kommer att ske. Processen förväntas ta kring ett år. Även om initiativet underkänns så skapar det iallafall en offentlig debatt kring hur vissa delstater förkastar den amerikanska Konstitutionen samt landets lagar och regler och hur det negativt påverkar konservativa amerikanska medborgare i de delstaterna som anser att landets och delstatens Konstitutioner samt stiftade lagar ska gälla även för vänsterliberala delstater.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: