torsdag 4 januari 2018

Irak har tagit ISIS-bödeln Abu Omer till fånga

Abu Omer - en av ISIS' riktiga bödlar, känd för sitt långa vita skägg - som läste upp shariastraff och utfärdade steningar, arkebuseringar, kastade misstänka homosexuella från hustak och mycket annat, har tagits till fånga av irakiska säkerhetsstyrkor i Mosul. Yahoo/Newsweek:

Omer, whose age remains unknown, has appeared in ISIS videos that have shown prisoners being beheaded and stoned to death, some on charges of homosexuality.

In one particular 2015 video, he reads the charges of three men whom militants subsequently execute. He is shown in clerical uniform, suggesting that he may have played the role of a shari, or spiritual leader, who would read aloud the charges given to those punished under Sharia, or Islamic law.


Omer hade gömt sig i Mosul - som befriades genom amerikansk-irakisk insats - men lokalbefolkningen berättade för säkerhetsstyrkorna var han befann sig, rapporterar Iran-baserade AhlulBayt News Agency (ANBA).Många andra ledare, som Kalif Abu Bakr Al-Baghdadi befinner sig fortfarande på flykt (sannolikt på gränsen mellan Syrien och Irak).

Men Abu Omer är infångad. Det mesta gick snett när USA lämnade Irak 2011. Nu kan dock en positiv sak skönjas. Irak kommer att hänga Abu Omer. Garanterat. Hade USA fångat honom så skulle han ha dött av ålder i något amerikanskt fängelse.

USA har i princip varit helt inkapabla att avrätta sina infångade Al Qaida-toppfångar. De enda lyckade insatserna har varit de direkt dödande tillslagen: Zarqawi 2006 och Bin Laden 2011.

Men dem man "bara" tagit tillfånga har fått hela den amerikanska vänsterns juridiska arsenal till sitt förfogande.

Den förmånen kommer Abu Omer inte att få av irakierna. Han kommer att gå samma öde till mötes som de tongivande nazistledarna efter Andra världskriget.

Källor: Newsweek, Fox News, AhlulBayt News Agency (ANBA)

Ronie Berggren leder Amerikanska Nyhetsanalyser och vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarism och fanatism vinner mark.

Inga kommentarer: