torsdag 4 januari 2018

Glödhet börs och arbetsmarknad i USA

USA / EKONOMI Den amerikanska ekonomin har under senaste året tagit rejäl fart som ett resultat av att Donald Trump vann presidentvalet. Såväl börserna som arbetsmaknaden är glödheta och förutspås fortsätta vara det under 2018, inte minst som ett resultat av den massiva skattereformen som nyligen godkändes av Kongressen coh presidenten och nu håller på att verkställas.

Under torsdagen passerade det amerikanska börsindexet Dow Jones historiska 25,000, ett nytt rekord och den snabbaste ökningen med 1,000 poäng i historien, från 24,000.

Utöver att amerikanska börser är glödheta är arbetsmarknaden densamma. För närvarande råder den lägsta arbetslösheten på flera decennier i USA och många sektorer påpekar nu att det till och med råder kraftig arbetskraftsbrist, till exempel inom byggsektorn där det dessutom råder kraftig arbetskraftsbrist.

Under november 2017 spenderade USA mer pengar än någonsin på byggarbeten, siffror som sannolikt kommer fortsätta under hela 2018. Enligt en studie utförd av en byggföretagsorganisation kommer 75 procent av byggföretagen i USA anställa ny personal under 2018, varav många av dessa vill anställa ett betydande antal nya byggjobbare. Problemet är dock att det råder stor arbetskraftsbrist och att byggföretag därmed inte kommer kunna rekrytera tillräckligt många anställda för att fylla lediga jobb trots att majoriteten av byggföretagen rapporterar att de höjer lönerna och/eller erbjuder diverse bonusar och nya förmåner till sina anställda.

Utöver byggandet av Mexiko-muren är en massiv infrastruktursatsning Donald Trumps viktigaste politiska mål för 2018, något som ytterligare kommer leda till en mycket positiv arbetsmarknad för byggjobbare och byggföretag och sannolikt därmed även för amerikanska börser.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: