fredag 20 april 2012

Distriktgräns-omdragningarna utgör allvarligt bakslag för demokraterna

Den distriktgräns-omdragningsprocess som överlag letts av de republikaner som vann en mängd såväl guvernörsposter som delstatskongresser i valen 2010 innebär ett allvarligt bakslag för demokraterna och minskar rejält deras chanser att kunna återta Representanthuset 2012.

New York Times skriver här om hur många demokrater som fått sina distrikt omdanade till att bli mindre demokratvänliga, nu heller väljer att gå pension än att gå en förlust till mötes. 15 demokrater i Representanthuset har pålyst pensionsplaner inför 2012 - i jämförelse med 10 republikaner som gjort detsamma. 7 demokrater och 8 republikaner ämnar också söka sig till andra ämbeten. Av de platser som lämnas kvar är dock de efterlämnade demokratiska platserna de mest osäkra, medan de republikanska platserna på ett tryggare sätt kan förvaltas av andra partikollegor. Och av de platser där en kongressman väljer att inte ställa upp för omval är det bara två distrikt - ett i Illinois och ett i Kalifornien - som kan gå från republikanerna till demokraterna, medan minst sex distrikt riskerar att gå från demokraterna till republikanerna.

56 kongressplatser går nu mot val utan någon sittande kongressman som kandidat - vilket är det högsta antalet sådana platser sedan 1992. Demokraterna behöver i teorin vinna 25 platser för att återta Representanthuset, men i praktiken betydligt fler än så just pg a de platser man nu har som man med stor sannolikhet kommer att förlora.

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Ohios 9:e kongressdistrikt: Kucinich förlorar - Joe the Plumber vinner 20120307

Om valdistrikts-gränsdragnings-processen 20111029

Inga kommentarer: