tisdag 24 april 2012

Hugh Hefner om GOP:s krig mot sex

Playboys grundare Hugh Hefner som var en av dem som gick i spetsen för den amerikanska sexrevolutionen anser att republikanerna driver ett krig mot sex och påpekar det i en artikel vid namn "The War Against Sex" i senaste numret av Playboy Magazine. Här intervjuas Hefner av på MSNBC av Lawrence O Donnell om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyVad som behövs i USA:s politiska klimat är att hitta en balans ifråga om dessa saker: att dels å ena sidan värna fria individers rättigheter att själva fatta vilka beslut de själva vill angående sin sexualitet - och att å andra samtidigt värna institutioner som katolska kyrkans (och andra religiösa organisationers) tämligen unika ställning i USA. Det viktiga är att balansen hittas från två sidor. Att förbjuda pornografi är givetvis ett gravt brott mot yttrandefriheten - och att tvinga katolska institutioner att på det ena eller andra sättet inkludera preventivmedel i sina sjukförsäkringar är givetvis ett brott mot den amerikanska religionsfriheten. Överlag måste denna balans dock sägas finnas, och det krig som talas om är i första hand ett retoriskt sådant. En eventuell president Santorum skulle med all sannolikhet inte satsa speciellt mycket politiskt kapital på att faktiskt försöka förbjuda pornografi - och president Obama kommer i längden inte att slösa bort sitt politiska kapital på att försöka tvinga katolska kyrkan att tillåta preventivmedel inom sina institutioner. Båda krigen är nämligen helt lönlösa skyttegravskrig.

Se även tidigare inlägg:

Rick Santorums krig mot pornografi 20120319

Meghan McCain i Playboy 20120316

Nyhetspodd 4: Santorums moralism, Obamas budget, debatten i Arizona 20120225

Playboys grundare talar politik 20090110

Inga kommentarer: