fredag 27 april 2012

Katolsk kritik mot Paul Ryans budget

Paul Ryan är katolik och har menat att hans budget följer katolsk sociallära. Alla katoliker är dock inte helt eniga om den saken och somliga menar att budgeten i själva verket slår ner på just de svaga läran är ämnad att skydda. Här rapporterar CNN om saken:Själv anser jag att Paul Ryans budget är ett utmärkt förslag. Här skriver George W. Bushs fd talskrivare Michael Gerson om hur Ryan med sin budget står för en segrande reformatorisk konservatism, som tar ekonomiskt ansvar utan att förfalla till libertarianska nattväktarideal och även tar socialt ansvar utan att fördenskull förfalla till Obamas icke-fungerande välfärdsstat.

Här är hela Paul Ryans tal på USA:s äldsta katolska universitet där han talar om sin budget och hur han utifrån sin tro och den katolska läran gjort sitt bästa för att få budgeten att överensstämma med denna:Se även tidigare inlägg:

Santorum, Ryan och Cucinnelli på katolsk TV 20120406

Inga kommentarer: