måndag 21 oktober 2013

Huckabee om te-party-egoism och regeringsstoppet

Mike Huckabee utvärderar här te-party-högerns regeringsstopp och kritiserar Cruz-falangens agerande på teologiska grunder:Källa: Christian Post

Se även tidigare inlägg:

Cheney om regeringsstoppet, sin bok, etc 20131021

Inga kommentarer: