lördag 26 oktober 2013

Syrien i stor humanitär kris

Efter Assad-regimens övergivande av kemiska vapen har landet återigen hamnat lite i skymundan och några krigsinsatser mot Assads brutalitet tycks inte ligga högt på någon västmakts agenda. Den humanitära krisen i Syrien är dock enorm, något CNN här rapporterar om:Och här ett annat inslag:Och här ett inslag på Fox News om människorättsbrotten i kriget - brott som begås från båda sidor:Se även tidigare inlägg:

MtP: Regeringsstoppets efterdyingar, Iran - Syrien 20131020

Inga kommentarer: