torsdag 17 oktober 2013

Kinas reaktion på USA:s regeringsstopp

Krisen är över, men den fick omvärlden att hålla andan i väntan på en politisk lösning. Kina gjorde dock mer än att bara hålla andan, man gick dock steget längre och menade att den amerikanska krisen visade på behovet av en ny ekonomisk världsordning utan så starkt amerikanskt inflytande.

Den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua skrev:

“As U.S. politicians of both political parties are still shuffling back and forth between the White House and the Capitol Hill without striking a viable deal to bring normality to the body politic they brag about, it is perhaps a good time for the befuddled world to start considering building a de-Americanized world,”


Artikeln fortsatte:

"Days when the destinies of others are in the hands of a hypocritical nation have to be terminated, and a new world order should be put in place, according to which all nations, big or small, poor or rich, can have their key interests respected and protected on an equal footing,”


Kina äger 1,28 biljoner i amerikanska statsobligationer och konsekvenserna av utgången var för Kinas del givetvis stora.

Men trots kritiken mot USA finns även en annan sida i Kina - en sida där det politiska spelet i världens enda supermakt betraktas med viss förundran. Något Benjamin Carlson här skriver om på RealClearWorld.

På sociala medier har det Kina skrivits om hur nedstängningen bara kunde ske i ett land med en elastisk ekonomi och en slagkraftig demokratisk opinionskraft. På kinesiska Twitter/Sina Weibo skrev en användare:

"The government's closed - is this bad? In the American system, arguments among Republicans and Democrats and the president are normal and should happen because levying taxes, incurring debts, and paying expenses involves the taxpayer's interests and their money. So, elected representatives and the president should not treat these things lightly. To take these matters seriously is their responsibility and duty."


Andra skrev också lite beundrande om hur samma sak aldrig hade kunnat hända i Kina utan att leda till totalt kaos, och att man förvånades över att USA fortsatt likväl klarade sig så bra. En kinesisk författare boende i USA, förklarade att USA fortsatte fungera på grund av att USA:s regeringsinstitutioner inte är knutna till varandra på samma sätt som i Kina - lokala styrelser fortsätter fungera helt oavsett Washington D.C. Andra kinesiska skribenter skrev om hur USA:s kris var ett tecken på den amerikanska demokratin och att Kinas enparti-styre aldrig skulle tillåta något liknande.

Mycket intressanta iakttagelser som visar på vikten av att se händelserna i USA ur ett större perspektiv än enbart det strikt europeiska.

Källor: NBC, RealClearWorld

Se även tidigare inlägg:

Representanthuset röstar Ja till att lösa krisen 20131017

Inga kommentarer: