onsdag 23 oktober 2013

Washington State-politikernas rätt till fortkörning

Delstaten Washington har länge haft en lag, eller åtminstone en slags halvformell regel, som gör att politiker inte kan få böter för fortkörning om de bryter mot hastighetsbegränsningarna i samband med att delstatskongressen är i session. Det hela härrör från Washingtons konstitution från 1889 där det i artikel II står följande:

SECTION 16 PRIVILEGES FROM ARREST. Members of the legislature shall be privileged from arrest in all cases except treason, felony and breach of the peace; they shall not be subject to any civil process during the session of the legislature, nor for fifteen days next before the commencement of each session.


Historiskt har lagen sin bakgrund i att kungarna i 1600-talets England brukade arrestera sina politiska motståndare för att hålla dem borta från omröstningar i Parlamentet. Även USA:s författningsfäder hyste samma farhågor gentemot Kung George III.

Hugh Spitzer, jurist från Seattle som undervisar om delstatskonstitutionen vid University of Washington säger i en artikel i i The News Tribune:

“It’s very old and there’s a good reason in the first place, but sometimes those reasons go away,”

Orden står dock där, och vill man förändra saken måste man förändra delstatskonstitutionen, fortsätter han:

“It’s a civil process. If you don’t like it, the solution is to amend the constitution.”

Lagen gäller emellertid inte i huvudstaden Olympia men i princip överallt annars i delstaten för kongressledamoter på väg till huvudstaden. Washington State Patrols talesman Bob Calkins säger i The News Tribune:


“As soon as we find out they are a legislator, if they choose to tell us, then we need to get them on their way as soon as possible,”


Lagstiftande politiker kan visserligen inte komma undan med vad som helst; de får inte köra i fyllan och kan fortfarande få parkeringsböter. Däremot får de komma undan med fortkörning, under de - beroende på år - 60 eller 105 dagar av lagstiftande sessionsdagar (därtill tillkommer också extrainsatta sessioner).

Så har dock inte alltid varit fallet. 1979 införde delstatens Justitieminister fortkörning som ett kriminellt brott, vilket inte gav fortkörande politiker skydd. Men 1981 ändrades detta igen och fortkörning hamnade i kategorin civila överträdelser vilket åter gav utrymme för fortkörande politiker, något Washington State Patrol och diverse polisdepartement respekterar (med undantag för polisen i Olympia).

De flesta av delstatens 147 lagstiftare utnyttjar dock inte det konstitutionella skyddet, och polisen för ingen exakt statistik på hur många politiker som stoppas för fortkörning och sedan släpps, men enligt WSP:s talesman, uppskattningsvis 5-6 per år.

Ross Hunter - demokratisk delstatskongressman - stoppades 2005 vid ett tillfälle och fick ingen böter trots att han ville ta emot den.

“I was going 71 miles per hour in Fife on the freeway,” sa han. “I should have gotten a ticket.”


Han introducerade därför ett förslag som skulle se till att politikerna också fick sina hastighetsböter - men det förslaget togs aldrig upp.

Andra politiker har dock getts böter, något Herald.net här skriver om, eftersom poliserna helt enkelt inte känt igen dem som politiker och de inte uppgett någon identifikation. Om de gjort detta, skulle de enligt Washington State Patrols talesman ha undsluppit:

"I can guarantee you that a state trooper doesn't ask everybody they stop in January if they are a lawmaker," he said. "There is no way every state trooper is going to know every state legislator by name."


Men nu kan dagarna för politisk fortkörning närma sig sitt slut. Republikanen Dave Hayes har nämligen introducerat ett förslag som ska se till att även politiker får sina böter. Hayes förklarade:

“Elected officials who make the laws should not be excluded from the laws they make. If you’re a legislator who is speeding and gets stopped, the bill I am proposing says you would no longer be exempt from receiving a noncriminal traffic ticket.”


Han kommenterade sedan delstatskonstitutionens sextonde sektion:

“This is a law that was written back when lawmakers traveled for days across the state to reach the Capitol, sometimes on horseback, and it was intended to prevent them from being obstructed from their participation in the Legislature. But that was more than a century ago, “ sa Hayes, som är assisterande topp-Republikan vid the House Public Safety Committee. “In recent times, there’s been confusion as to how the law should be applied and whether simply being issued a noncriminal traffic ticket for an infraction should be considered ‘civil process.’ My bill says that the issuance of a traffic citation to a legislator is not civil process under the state constitution. That should help clarify that state lawmakers who violate traffic laws may receive a ticket.”


Om kongressmannens förslag sedan blir lag återstår att se. Förslaget kommer att tas upp under nästa lagstiftande session som börjar den 14 januari 2014. Tills vidare kan således de politiker som vill, fortsätta trycka gasen i botten.

Källor: The News Tribune, Herald.net, Herald.net

Se även tidigare inlägg:

Lite delstatskuriosa 20130220

Inga kommentarer: