söndag 20 oktober 2013

Obama hoppas på immigrationsreform

Med regeringskrisen avslutad för denna gång, ämnar Obama satsa stort på att få igenom sin förhalade immigrationsreform innan årsskiftet. Något han manat till i nästan alla sina offentliga tal sedan regeringsstoppets slut. Det finns också många grupper som fortfarande är starkt engagerade för att få igenom reformen.

Många bedömare menar emellertid att regeringsstoppet har gjort chanserna mindre - då de politiska stämningarna i Washington DC nu tycks vara än mindre kompromissvilliga. En republikansk arbetare säger till NBC att Obamas attityd gjort samarbete svårare i alla frågor.

Senatens majoritetsledare Harry Reid hoppas emellertid att regeringsstoppet innebar slutet för John Boehners tidigare hållning att inte föra upp frågor till omröstning i Representanthuset om en majoritet av republikanerna där inte är för (vilket också var orsaken till att Senatens immigrationsförslag i somras dog i Representanthuset där Boehner inte tog upp förslaget av omnämnda orsak).

Möjligheten tycks dock liten, då få republikaner i Representanthuset nu har någon ytterligare vilja att samarbeta med demokraterna som de anser var ohederliga i förhandlingarna om skuldtaket.

“For us to go to a negotiation, to the negotiating table with President Obama after what he has done over the last two and a half weeks, I think would be probably a very big mistake,” sa den republikanske kongressmannen Raul Labrador.


USA Today skriver också här att trots att många fortfarande vill se en reform drivas igenom så börjar tiden för en sådan rinna ut. Hinner man inte i år så kommer det nästa år knappast att finnas något utrymme alls för förhandlingar då årets mellanårsval kommer att innebära att den hårda kampanjretoriken kring den brännande frågan återigen blossar upp med full kraft. Steven Camarota, research-direktör vid Center for Immigration Studies säger:

"There's just not that much enthusiasm to deal with it up on the Hill. The Republicans don't have that much incentive to deal with it, there's a million other things to contend with it, and time constraints matter enormously. All of that makes it unlikely."


Det finns republikanska röster som konsekvent och länge förespråkat en immigrationsreform. Många kommer därför att fortsätta arbeta för saken. Men tiden är helt klart knapp. Så därför återstår det verkligen att se om USA denna gång kan lyckas med att få igenom reformen.

Jag personligen stöder en immigrationsreform - även om jag anser att en sådan skulle ha blivit- och också implementerats bättre om den hade drivits igenom av George W. Bush under 20-00-talet än vad den kommer att göra om den drivs igenom av Barack Obama idag.

Det därför att Bush kom från Texas, var gränsguvernör och verkligen var angelägen om att säkra gränsen. Det har inte Obama varit, som heller inte har någon egen förståelse för situationen i gränsdelstaterna. Men bättre sent än aldrig. Av Obamas diverse reformförslag är immigrationsreformen hans bästa - och något det faktiskt finns anledning även för många republikaner att hoppas på.
b Källor: McClatchy , NBC, USA Today

Se även tidigare inlägg:

Krafttag tas för immigrationsreform 20130918

Inga kommentarer: