fredag 6 februari 2015

Obama på bönefrukost: Kristna en gång likadana som ISIS

President Obama talade idag på årets stora bönefrukost-event. Där fördömde han ISIS som en dödskult men talade också om missbruk av religion och gjorde det på ett väldigt allmänt sätt där han riktade en pik också mot kristendomen, och sa bl a så här:

“Unless we get on our high horse and think this is unique to some other place, remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ,” Obama said. “In our home country, slavery and Jim Crow all too often was justified in the name of Christ.”


Och här hela talet:Obama jämställer alltså kristendomens historia med ISIS' ageranden i mellanöstern och visar såeldes tydligt att han inte tror att det är någon skillnad kulturer eller religioner emellan. Därtill visar han förstås också att han inte kan historia. Vare sig mellanösterns historia, korstågens- eller inkvisitionens.

Det finns inga jämförelser. Inkvisitionen - inte ens den spanska - har några tillnärmelsevis likheter med ISIS. Korstågen var Västvärldens svar på islamisk imperialism. Saladin var precis lika grym som korsfararna. De enda som inte tror det är historielösa västerländska vänsterakademiker.

Jim Crow och slaveri hade grund i en politisk kultur, som försökte rättfärdiga sina ageranden med teologi - men hela USA:s abolotioniströrelse bestod av kristna, likaså slaveriets avskaffande i Storbritannien var i mångt och mycket en konsekvens av kristen aktivism.

De moderata muslimer i mellanöstern som tror på demokrati och mänskliga rättigheter, gör det pg a deras möte med Västvärlden - inte pg a att islam har någon liknande historisk ådra. Något den muslimska världens kamp mot ISIS tydligt visar, när jordanska teologer argumenterar för att man bör korsfästa ISIS-anhängare (på teologiska grunder) och Saudiarabien legitimerar sina egna halshuggningar av te x värnlösa kvinnor med att det är beslut fattade av shariadomstolar, vilket gör det legalt i motsats till ISIS' masshalshuggningar.

Likaså shiamiliserna i Irak som hatar ISIS, men beter sig precis lika illa. Orsakerna till att grupperna i mellanöstern avskyr ISIS beror -inte- på att ISIS begår brott mot mänskliga rättigheter eller alla människors lika värde, utan enbart på att ISIS begår övergrepp mot dem själva.

Ungefär på samma sätt som Bandidos hatar Hells Angels.

Det är vi i Västvärlden som förfasar oss ISIS' brott mot mänskliga rättigheter och i princip bara vi som gör det. Att Västvärldens främsta ledare inte förstår dessa skillnader är oerhört beklagligt. Och det här måste vara ett av Obamas riktiga lågvattemärken.

Här ett inslag om saken också på Fox News:Och här ett annat inslag där Charles Krauthammer kommenterar:Och här Mark Levin:Och här Megyn Kelly:Kritiken mot Obama har blommat upp, här skriver Washington Post om den saken.

Källa: NBC

Inga kommentarer: