söndag 1 februari 2015

Talibanska sharia-domstolar tar över i laglöst Afghanistan

Återkomsten av talibanernas sharialagar är något såväl väst som en mängd moderata muslimer, kvinnor och andra utsatta grupper fruktar mest efter USA:s och NATO:s tillbakadragande.

Mycket tyder också att talibanernas rättskod är på väg tillbaka i landet, något som många afghaner ser som ett bra alternativ till långsamma byråkratiska västerländska modeller som inte fungerar i ett korrupt Afghanistan.

New York Times skriver här om det alltmer ökande inflytandet för talibanernas shariadomstolar.

Som exempel anges två män, Matiullah Khan och Muhammad Aywaz, som hade bråkat om en egendom strax utanför Kandahar City. Khan hade byggt ett hus på ett stycke mark, som Aywaz menade var hans, och Khan hyrde sedan ut huset till Aywaz, som emellertid hävdade att huset nu var hans och att han inte tänkte lämna det.

Båda parter betalade över 1000 dollar i avgift för att lösa tvisten i en vanlig västsponsrad domstol, något som inte lyckades. Inte heller den lokala stammen som menade att marken tillhörde Khan. Det vägrade Aywaz acceptera och Khan vände sig då till talibanerna för att få ett utslag som de också skulle kunna upprätthålla (oförmågan att se till att domar verkställs och upprätthålls är i övrigt ett stort problem i landet).

Talibanerna tog tag i saken, vittnen inkallades och tre timmar senare kom utslaget: huset tillhörde Khan. Att bara placera en skylt på som säger att marken är hans, som Aywaz gjorde, gör inte marken till hans. Talibanernas utslag fick Aywaz att acceptera domen, som sa:

“The Taliban took my land from me, but to be honest I didn’t understand how Shariah worked. Now, logically looking at it, when they told me I needed to build a proper building, it makes sense to me.”


Talibanernas skräckvälde mellan 1996 och 2001 har dock inte glömts bort. Och shariasystemen är ytterst brutala, inte minst mot kvinnor. Men de fyller likväl en funktion som det afghanska rättssystemet - trots stort stöd av väst - inte lyckas fylla. Och NYT beskriver hur de officiella domstolarna brukar beskrivas i folkmun:

A common refrain, even in Kabul, is that to settle a dispute over your farm in court, you must first sell your chickens, your cows and your wife.


Med talibanerna blir saker och ting så mycket enklare.

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Afghan som räddade Navy Seal söker asyl i USA 20150116

60 Minutes: Afghanistan - och slutet på USA:s längsta krig 20150105

Inga kommentarer: