söndag 27 mars 2016

ISIS' andreman dödad i Syrien

USA har dödat ISIS andreman Haji Iman, i ett tillslag i Syrien. De fanns 7 miljoner dollar på hans huvud och tillslaget är en stor framgång. Här NBC:Källa: NBC

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 373: Defeating ISIL 20160326

Inga kommentarer: