tisdag 15 mars 2016

Kristna splittrade i förhållande till Donald Trump

USA:s evangelikala- men även katolska republikaner är splittrade i förhållande till Donald Trump.

Evangelikala:

Varje kandidat brukar lyfta fram att han har någon viss inflytelserik pastor bakom sig. I Donald Trumps fall är detta trospredikanten Paula White (verksam från Florida). Hon har varit bekant med Trump sedan en längre tid bakåt, och Trump har enligt uppgifter sett en del av hennes predikningar på TV. Hursomhelst bad han White att ansluta sig till sitt team, och hon tackade ja. Här berättar hon om saken på ett kampanjevent i Florida.Därtill har han också stöd från Jerry Falwell Jr, presidenten för Liberty University i Virginia (världens största kristna universitet). Men alla stöder honom inte. Franklin Graham - son till superpredikanten Billy Graham - föredrar att stå på sidolinjen. Och den populära kristna webbtidningen Christian Post har aktivt gått ut och uppmanat evangelikala att inte stödja Trump:

We the senior editors of The Christian Post encourage our readers to back away from Donald Trump.

As the most popular evangelical news website in the United States and the world, we feel compelled by our moral responsibility to our readers to make clear that Donald Trump does not represent the interests of evangelicals and would be a dangerous leader for our country.


Evangelikala är således splittrade ifråga om Donald Trump. Något Washington Post här skriver mer om där man berättar om pastor Rick Scarborough, som i 20 år arbetat för att väcka evangelikalas politiska intresse.

Han vet att evangelikala är allt annat än monolitiska, men sällan har de varit lika splittrade (och även förvirrade) som nu. Han får samtal från pastorer som inte vet vilken republikansk kandidat de bör stödja. Och Trump-anhängare i församlingarna har ibland sagt att de går ur om Trump-kritiska pastorer använder predikostolen för att kritisera Trump.

En undersökning från Public Religion Research (PRRI), visar att 53% av vita evangelikala betraktar Trump positivt (vilket inte innebär att de stöder honom; där är splittringen större, där aktiva evangelikala är mindre benägna att stödja honom än passiva sådana).

De vita evangelikala splittras ifråga om huruvida de kan förena sin kristna tro med stöd för Donald Trump. Somliga kan det, medan andra avskräcks av Trumps ovårdade språk och personangrepp. Mark DeMoss som stod väldigt nära Jerry Falwell Jrs far, stöder inte Falwell Jrs beslut att stödja Trump:

“The bullying tactics of personal insult have no defense – and certainly not for anyone who claims to be a follower of Christ. That’s what’s disturbing to so many people,” säger DeMoss.


Evangelikala är såldes splittrade. Och om Trump vinner nomineringen återstår att se om han kan ena dem.

Katoliker:

Även katolska republikaner är splittrade. I The Catholic Thing, skrev Brad Miner en text där han konstaterade att han hade svårt för Trump, men inte avfärdade honom, bäst exemplifierat när hans katolska hustru ställde frågan om han litade på att Trump skulle utse bättre domare till Högsta Domstolen ur ett katolskt perspektiv än Hillary Clinton skulle göra. Han beskriver sitt svar:

"I thought for a moment. . . .I’m still thinking."


Det faktum att Trump är att oskrivet kort gör således att somliga är öppna för honom. I National Review fick dock Robert P. George och George Weigel ut med en tydlig uppmaning till katoliker att inte rösta på Trump. De konstaterade att det republikanska partiet blivit ett otroligt bra parti för att promota katolska sociala idéer; skydd för ofödda; religionsfrihetsfrågor; tro på äktenskap och begränsad regeringsmakt. Men att detta nu hotades av Trump:

... it seemed possible that further progress in defending and advancing these noble causes was possible through the instrument of the Republican party. That possibility is now in grave danger.


De konstaterar att de förstår att även katoliker kan lockas av Trump som konfronterar problem som behöver konfronteras. Men han är ändå inte svaret, och de manar slutligen:

We urge our fellow Catholics and all our fellow citizens to reject his candidacy for the Republican presidential nomination by supporting a genuinely reformist candidate.


Men Trump har även katolska anhängare. Wendy Long, republikanernas senatskandidat i New York 2012, skriver på ConservativeRead artikeln "Why Catholics can and should support Donald Trump", där hon kritiserar National Review-artikeln:

In an open letter to “Our Fellow Catholics” and “all men and women of good will,” they claim that a Trump presidency will endanger the Catholic priorities of the sanctity of human life, religious freedom, traditional marriage, and limited constitutional government informed by the Catholic principle of subsidiarity.


Hon konstaterar att Trump förvisso var pro-choice, men att han nu ändrat sig och är pro-life. Och konstaterar att Mitt Romney gått precis samma väg, men att ingen protesterade mot honom; Hon konstaterar också att Trump hela tiden talar om att skydda religionsfrihet, och i synnerhet kristnas frihet som blivit marginaliserad; Vidare förklarar hon att Trump stöder en traditionell syn på äktenskap, men öppet erkänner att hans egna äktenskap inte alltid har lyckats. Men hans familjerelationer fungerar bra; Hon citerar också den katolska subsidaritetsprincipen och konstaterar att även Donald Trump tror på idén om att fatta beslut från lägsta möjliga instans, i motsats till toppstyrning.

Hon avslutar sedan:

The American Experiment — and the hopes and dreams of many Americans for themselves and their children — will soon end, unless we find a leader who will speak the plain truth about what is wrong and how to fix it.

Let’s pray that our fellow Catholics — and all Americans of good will — trust their own good sense in electing that man as our next president, and that he will say of all Americans, as Lincoln did at his first inaugural: “We are not enemies, but friends.”


Det återstår också att se om Trump kan hela såren gentemot katolikerna. USA:s ledande katoliker är alla bestämt emot många av Obamas policybeslut och många katoliker är republikaner. Vatikanen styrs dock av en påve som ser saker och ting från vänster, och rök ihop med Trump under sitt besök i Mexiko här om veckan, vilket fick USA:s kardinal Timothy Dolan att kommentera kontroversen, och ställa sig mer på påvens sida än på Trumps. Något detta inslag skildrar:Påven vet onekligen mer om katolicism än Donald Trump. Och Timothy Dolan betydligt mer om USA och amerikansk politik än påven från Argentina gör - varför Dolan med stor sannolikhet kan bli en av de brobyggare (politiska brobyggare) Trump kommer att behöva om han blir nominerad och måste riva de politiska murar han nu byggt upp.

KONTENTAN ÄR DOCK: Kristna från alla falanger, är splittrade i förhållande till Donald Trump, på ett sätt som tidigare sällan varit fallet i republikansk primärvalspolitik.

Se även tidigare inlägg:

Den republikanska Jesus-generationen gör politisk entré 20110807

Inga kommentarer: