söndag 3 december 2017

USA hoppar av Obamas migrationssamarbete med FN innan det ens verkställts

Under lördagen meddelade USA att landet ämnar hoppa av ett samarbete med FN som berör migration eftersom Trump-regeringen anser att USA måste kunna driva migrationsfrågor utan att FN lägger sig i och baserat på landets egen suveränitet.

USA har nu formellt meddelat FN att landet inte längre tänker samarbeta kring det nyliga avtalet sk. New York Declaration som Barack Obama skrev under och som berör migrationsfrågor inom FN som enligt planerna ska börja gälla under 2018. Nikki Haley, den amerikanska FN-ambassdören, menar att landets suveränitet måste prioriteras över globala migrationsöveränskommelser och att New York Declaration inte är förenligt med amerikanska migrationslagar.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: