torsdag 19 juni 2008

Demokraternas och Republikanernas och McCains förhållande till oljan

En intressant artikel om hur fler och fler amerikaner vill att man borrar olja inom USA - något som Demokraterna konsekvent motsatt sig - men som Republikanerna förespråkat. McCain har också motsatt sig det hela, men nu ändrat sig - vilket kan vara honom till gagn i valet. Obama motsätter sig att borra olja på nya områden inom USA.

http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/06/oil_lessons.html

Inga kommentarer: