torsdag 5 juni 2008

En annan reflektion

En sak Obama-kampanjen verkar vilja göra i sitt försök att bekämpa McCain är att knyta denne till Bush. Personligen tycker jag det är en dum retorik. Det dels därför att Obama då gör samma misstag som jag beskyllde McCain för att göra - pratar om sin motståndare istället för att prata om sig själv. Och dels därför att detta till att börja med inte är sant - vilket åtminstone vanliga medelamerikaner (medelväljare) förmodligen redan vet. Visst, McCain stödde och stöder Irakkriget - men i övrigt betraktas han av de flesta inte som Bushs arvtagare. En annan orsak till att en sådan retorik från Obamas håll inte är helt lyckad - är att McCain inom sitt eget parti mött mycket kritik för att han -inte- gått på Bushs linje. Den kritiken riktas från konservativt håll, som med Obamas kritik i åtanke mycket väl givetvis snabbt kan koppla ihop - och dra slutsatsen att McCain har oändligt mycket mer gemensamt med Bush (och än mer med de konservativa ur vilken krets Bush härrör) än Obama har - och därför komma underfund med att de i presidentvalet faktiskt stöder McCain (hur avlägset det sedan än må ha låtit i primärvalet).

Således borde Obama tala mindre om McCains koppling till Bush än han nu gör, jag tror att det kommer att ligga honom till last.

Bara ett tips. Ett tips jag dock inte ämnar förmedla till Obama.

Inga kommentarer: