torsdag 26 juni 2008

Supreme Court förtydligar the Second Amendment

USA:s högsta domstol fattade idag ett beslut med rösterna 5-4 där innebörden av det andra konstitutionstillägget förtydligades. Beslutet förklarar att konstitutionstillägget inte bara ger delstater rätt att ha en milis - vilket somliga som förespråkar en restrektiv vapenpolicy menar - utan tillägget innebär också, enligt domstolen, att det också innebär att varje individ har rätt att äga vapen.

http://www.nytimes.com/2008/06/27/washington/27scotuscnd.html?_r=1&hp&oref=slogin

Och här är en artikel som beskriver att denna lag inte kommer att innebära några större förändringar i största delen av landet, men att städer med förbud mot vapen, precis som Washington DC, som te x Chicago - kommer att få göra en hel del förändringar:

http://www.nytimes.com/2008/06/27/washington/27guns.html?_r=1&hp=&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1214545975-gbfJ8fndf2NehiZTAyjSBw

1 kommentar:

Ronie Berggren sa...

Ett mycket bra beslut anser jag. Inte främst därför att jag är någon större vapenfantast - utan därför att jag anser att det är just detta som konstitutionen föreskriver.