torsdag 5 juni 2008

Rapport och Bush och grunderna för Irakkriget

Senaten har släppt en rapport som säger att Bush överdrev kopplingarna mellan Saddam och Al Qaida innan kriget, men att han när det däremot gällde synen på Saddams massförstörelsevapen i stor utsträckning följde underrättelsetjänstens rapporter och den syn som då rådde:

http://www.nytimes.com/2008/06/05/washington/05cnd-intel.html?_r=1&hp&oref=slogin

Inga kommentarer: