onsdag 25 juni 2008

Was the Iraq war worth it?

En väldigt intressant artikel om huruvida Irakkriget var värt priset eller ej; artikeln framhåller en mängd positiva saker om kriget - som sett ur ett historiskt perspektiv kan visa sig vara fördelaktiga.

http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/06/was_iraq_worth_it.html

Inga kommentarer: