lördag 7 juni 2008

McCains retorikproblematik

Här Erik är länken till den där debatten mellan Romney och McCain som jag talade om - där McCain lägger orden i Romneys mun, och sen försöker argumentera utifrån vad han själv menar att Romney har sagt - trots att Romney tydligt förklarar att han aldrig sagt så som McCain menar att han sagt. Men det bryr sig inte McCain om. Om du scrollar ner ungefär 60% (ca 50 min in i videon) så hittar du att Moderatorn ställer en fråga till Romney om han sagt att han vill ha en "time-table" gällande trupperna i Irak. Och där börjar tjafset mellan de två.

McCain har visat tendenser på att göra likadant mot Obama - tex i hans vidhållande av att Obama vill förhandla med Iran - detta trots att Obama väldigt tydligt och konkret förklarat vad han menar och inte menar med en sådan handling - vilket tar udden av McCains argument. McCain tycks dock vara väldigt trög på att greppa när han bör lägga av med sina "motargument", vilket han också visar i denna debatt med Romney. Ta en titt:

http://www.nytimes.com/interactive/2008/01/30/us/politics/20080130_DEBATE_GRAPHIC.html#video

Låt mig citera samtalet där Romney säger något ganska smart, något McCain inte kan bemöta vettigt:

McCain har talat om hur Romney talar om en time- table varpå Romney svarar:

Romney: Why don´t you use the whole quote Senator?

McCain: I´m using your whole quote where you said ---

Romney: Why do you insist on not using the actual quote?

McCain: The actual quote is, we don´t want them to lay in the weed until we leave. That is the actual quote, and I´m sure fact-checkers ---

Romney: What does that mean? What does that mean, we don´t want them ---

McCain: It means a timetable for until we leave.

Romney: Is it not fair to have the person, who´s being accused of having a position he doesn´t have, be the expert on what his position is? How is it that you´re the expert on my position, when my position has been very clear?

McCain: I´m the expert on this-- when you said, I won´t weigh in, "I´m a governor"

Romney: That´s a separate point.


--------------------

McCain drev alltså tesen om att Romney sagt att han vill ha en time-table i Irak alldeles för långt. Helt oavsett om Romney sagt så eller inte så framstod McCain som en burdus icke-lyssnade drummel, medan Romney framstod som skärpt. Och om McCain inte lyckas med den där taktiken mot Romney kommer han helt säkert inte att lyckas med samma taktik mot Obama. (Romney är dock skärpt, och hade förmodligen klarat av en debatt mot Obama väldigt bra)

Inga kommentarer: