lördag 10 juli 2010

Robert Spencer på Almedalsveckan

Den amerikanske islamologen Robert Spencer bjöds av Sverigedemokraterna in till Alemdalsveckan för att tala om Islam - något jag just uppmärksammade Här är hans föreläsning i 6 delar.

Del 1:Del 2:Del 3:Del 4:Del 5:Del 6:Del 7:Jag är kritisk mot Sverigedemokraternas anti-islamism pg a att jag anser att deras retorik många gånger är alldeles för förenklad. Jag är också kritisk mot Sverigedemokraterna pg a partiets bakgrund. Robert Spencer är dock en alldels utmärkt islamolog - och en avsevärt bättre sådan än de flesta svenska islam-apologetiska akademiker. Att bjuda in Spencer till Almedalsveckan var således ett alldeles utmärkt drag. Det som är bra med Sverigedemokraterna är att de är islamkritiska - vilket inget annat parti är. Om de lyckas vara islamkritiska på ett seriöst sätt - i likhet med Spencer - så vore det något mycket positivt.

Som sades i inledningen och som nämns här så inbjöds alltså en rad svenska akademiker till att debattera mot Spencer, något alla tackade nej till:

För att ge avvikande åsikter chansen att få komma till tals har vi även bjudit in flera olika representanter till debatt mot Robert Spencer men hittills har ingen vågat ställa upp. Någon som förespråkar eller ursäktar islams utbredning i Sverige borde rimligtvis ta chansen att i en debatt visa att de egna argumenten håller. Hittills har ingen kunnat eller vågat göra detta. Vi håller dörren öppen för att någon ska våga träda fram och i en öppen debatt visa på de egna argumentens förträfflighet.

Bland annat har Mahmoud Aldebe, Jan Hjärpe, Mohammed Kharraki, Mohamed Omar, Mattias Gardell och Abdirisak Waberi kontaktats med anledning av ovanstående men utan att få till en debatt.


Det säger en hel del om dessa svenska akademiker. Jämför Robert Spencers tal ovan med något tal av svenska islamologer som te x Mattias Gardell, som nästan alltid driver iväg till förvirrad ideologisk retorik istället för sakliga argument, så som te x de som Spencer framför.

Se även tidigare inlägg:

Steningsdom mot iransk kvinna hävd 20100709

Pat Condell om moskén vid Ground Zero 20100607

Inga kommentarer: