fredag 6 april 2012

Doug McIntyre skapar nationella rubriker

En av den här bloggens styrkor - som i svenska sammanhang utgör en raritet bland svenska USA-observatörer/journalister, som i första hand letar upp så höga höjdare som möjligt, som de sedan intervjuar - består i att vi som bloggar i många avseenden inte bara rapporterar om amerikansk politik, utan att vi på olika sätt och i olika utsträckning också är en del av den amerikanska politiska debatten.

Min bloggkompis John Gustavsson har i några år bloggat aktivt på en rad amerikanska bloggar - och utgör idag en viktig del av den evangelikala bloggen Caffeinated Thoughts - där han har omkring 30 000 läsare. Caffeinated Thoughts blev också uppmärksammad av så gott som samtliga stora amerikanska mediekanaler i samband med diskussionen om Rick Santorums kritik mot preventivmedelskulturen. Detta eftersom Caffeinated Thoughts grundare (och Johns kompis) Shane Vander Hart var den som gjorde intervjun med Santorum där denne uttalar sig om saken.

En annan kompis till mig heter Fredrik Olsson. Han bloggar inte, men däremot har han sedan 2009 drivit en Facebook-fansajt för den konservative amerikanska talk-radio-värden Doug McIntyre - vars olika radioshower han följt i flera år. Amerikansk talk-radio-fastnade han för på en semesterresa 2005 när han bilade från New York till Florida och bilen var utrustad med XM-satellitradio vilket fick honom att börja lyssna på den klassiska konservativa KABC-kanalen, där McIntyre bland annat medverkade. Några år senare startade han Facebookgruppen och blev i radiosändning personligt tackad av McIntyre i följande klipp från showen:Doug McIntyre har intervjuats och medverkat på amerikansk nationell TV vid många tillfällen - häromdagen gjorde han sig dock extra stor uppmärksamhet efter att ha "satt dit" det nationella demokratiska partiets ordförande Debbie Wasserman Schultz - som lät sig intervjuas av honom, för att försvara beslutet att låta Los Angeles borgmästare Antonio Villaraigosa (som är latinoamerikan) vara ordförande för det demokratiska nationalkonventet, som kommer att hållas i Charlotte, North Carolina mellan den 3 och 6 september, där president Obama formellt kommer att ges nytt förtroende att fortsätta leda partiet inför höstens uppkommande presidentval. Borgmästare Villaraigosas jobb kommer att vara att styra upp konventet (något han talar om i denna intervju).

Valet av Antonio Villaraigosa har dock kritiserats, eftersom denne av många - även demokrater - anses göra ett uselt jobb som borgmästare i Los Angeles (Här har Los Angeles Magazine en artikel med titeln "Antonio a 'failure' as mayor". Den progressiva/liberala tidningen Los Angeles Weekly har här en artikel med titeln: "The All-About-Me Mayor: Antonio Villaraigosa's Frenetic Self-Promotion") En av Villaraigosas främsta kritiker är just Doug McIntyre, som både bor och arbetar i Los Angeles och kan allt om Villaraigosas karriär.

Det nationella demokratiska partiets ordförande Debbie Wasserman Shultz kan däremot nästan ingenting om Villaraigosa men försöker trots det hypa upp denne inför det uppkommande konventet och inbjöd faktiskt sig själv till en intervju av McIntyre om valet av Villaraigosa som DNC-konventets ordförande. En intervju där McIntyre upplyste henne om de många brister hos Villaraigosa (som alla i Los Angeles känner till) men som hon själv uppenbarligen inte kände till (vilket tyder på att han valdes av Obama-teamet för att han var latinoamerikan - vilka är en mycket viktig väljargrupp - inte och av många andra orsaker). Här är intervjun med Debbie Wasserman Shultz där hon och McIntyre hamnar i en dispyt över Villaraigosas kvaltiéer och där McIntyre påpekar att man kanske kan sälja Villaraigosa som en "bra ledare" i North Carolina, men ingen i hans egen hemstad skulle köpa det:Intervjun uppmärksammades på många håll runtom i hela USA. Här intervjuas McIntyre också på Fox News om diskussionen med DNC-ordföranden - och hur det nationella demokratiska partiet nu försöker skapa om Villaraigosas negativa image och göra honom till ett positivt latinoamerikanskt ansikte till Obama-teamets fördel:Det som gör dessa saker intressanta ur ett svenskt perspektiv, är förstås inte i första hand hur dålig eller inte dålig borgmästare Villaraigosa egentligen är. Det intressanta är den interaktion som finns här. Fredrik Olsson är bekant med McIntyre, driver dennes fansajt (och McIntyre talade nyligen på sin show om Botniabanan som för närvarande går härifrån vår hemstad Örnsköldsvik till Umeå - och Fredrik ämnar lära honom hur man uttalar Örnsköldsvik, något McIntyre, med en snäll beskrivning - helt enkelt inte kan) och Fredrik har också bra koll på vilka slags människor som lyssnar på McIntyres show, vilka åsikter de har, hur de formas av McIntyre etc. Något som gör honom mycket kompetent att beskriva (och värdera) McIntyres show också för en svensk audiens eftersom han kan jämföra McIntyre både med andra konservativa radiopratare som med svenska radiopratare. Jag själv följer inte McIntyre, däremot har jag följt katolsk amerikansk pratradio sedan 2010 och besitter tillräckligt goda kunskaper för att göra kvalitativa bedömningar av dessa i jämförelse med te x svenska religionsprogram. Samma kompetens har inte svenska journalister.

I svensk media har det de senaste veckorna skrivits en hel del om den konservativa pratradiovärden Rush Limbaughs uttalande om den liberala juridikstudenten Sandra Fluke. Detta av journalister som själva helt saknar kunskap eller kompetens att på ett seriöst sätt förklara, bedöma och värdera Rush Limbaugh. De lyssnar inte på honom (på sin höjd har de hört enskilda ljudklipp som de förfasats över), de interagerar inte regelbundet med dennes lyssnare - och de är ljusår ifrån att någonsin ha interagerat själva med denne eller haft några personliga insider-möjligheter. De får sina artiklar framställda seriösa egentligen bara för att de skriver om saker som vanliga svenskar inte kan något alls om. Vanliga svenskar som är lika dåliga på att värdera de svenska journalisternas artiklar som de svenska journalisterna själva är dåliga på att värdera te x Rush Limbaugh eller amerikansk talk-radio i allmänhet.

Bloggar som denna har dock - som detta inlägg påvisar - förmågan att faktiskt göra kvalitativa bedömningar av dessa saker eftersom de är saker vi faktiskt följer och även själva medverkar i på ett ganska närgånget sätt. Och därför skulle jag åter vilja lyfta fram vikten för svenska USA-intresserade att faktiskt följa bloggar som denna som ett viktigt komplement till svensk media. De sistnämnda har nämligen inte riktigt hängt med i tiden, och vare sig försök med nya SVT-sändningar eller Ipad-anpassade tidningssajter, eller realtidschatter med "USA-experter", har lyckats komplettera bristerna.

Se även tidigare inlägg:

USA-bloggar - ett bra komplement till svensk USA-rapportering 20111218

Inga kommentarer: