torsdag 17 maj 2012

En påminnelse om riksdagsman Abdirizak Waberi (M)

Gårdagens reportage i Uppdrag Granskning, visade inte bara upp den stora problematiken med många av Sveriges moskéer och islamska ledares tendenser att tala med kluven tunga - den påminde också om blindheten hos många av våra svenska politiker kring detta ämne. Och då inte bara blindheten hos politiker från vänsterkanten, som i stor utsträckning förstås redan köper den svenska vänsterakademiska elitens syn på "västerländsk imperialism" och "destruktiv kristendom" - utan även blindheten hos många allianspolitiker, med häpnadsväckande klipp på naiva moderater, som till varje pris vill framstå som toleranta.

Avpixlat.info påminner här om den moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi som sitter i försvarsutskottet. Waberis åsikter är sedan några år tillbaka offentligt välkända, men eftersom de som försökt lyfta fram problematiken och sätta denna i en större helhetsproblematik generellt avfärdats som Sverigedemokrater, islamofober eller främlingsfientliga - har förmodligen många svenskar per automatik värjt sig från saken, och missat dennes åsikter - åsikter som faller väl ihop med de åsikter som uttrycktes av många av Uppdrag Gransknings imamer när dessa talade i vad de trodde var enskilda samtal. Ta en titt på detta klipp:Dessa saker är viktiga att belysa. Inte för att demonisera "muslimer som grupp" (vilket jag personligen tror bara går att göra bland svenskar som inte känner några invandrare eller muslimer - då alla som faktiskt gör det vet att dessa, precis som alla andra har egna individuella åsikter och ståndpunkter) - men för att belysa ett problem, som är ett problem - men som pg a rädsla för rasism, främlingshat, islamofobi eller allmän osvensk intolerans alltför länge skjutits undan och ignorerats. Vad Uppdrag Granskning dock på ett övergripande och lyckat sätt gjorde var att visa att dessa problem dock inte längre kan ignoreras.

Vad dessa saker också visar är den blindhet och okunskap som råder bland svenska politiker på båda kanter. Vänsterpolitiker från socialdemokratiskt, vänsterpartistiskt och miljöpartistiskt håll är givetvis varma anhängare till de vänsterdiskurser som gör att man lätt blir blind inför problematik som denna. Moderater, folkpartister, kristdemokrater och centerpartister - som inte är några naturliga anhängare till vänsterakademiska förklaringsmodeller - är likväl okunniga och verklighetsfrånkopplade, något som i kombination med deras svenska önskan att till varje pris inte framstå som intoleranta, utan istället vara välkomnande och inkluderande (och inte förknippas med Sverigedemokraterna) gjort att även de missat dessa saker och därför ofta framstår som otroligt okunniga och naiva.

Vad Sverige behöver är lite ideologisk konservatism. Politiker som till skillnad från partierna på vänsterkanten inte tror att världens "ondska" beror på kristendom, kapitalism och USA. Och politiker som till skillnad från moderata kostymnissar inte gillar Reagan och Tatcher bara för att de slog ner på arbetarrörelsen och lärde dem vad Lafferkurvan var. Politiker som till skillnad från kristdemokraterna har lite djupare koll på ideologiska frågor och inte kommer till kontentan att just deras parti står för den ytterst unika principen om alla människors lika värde, vars praktiska betydelse ingen riktigt kan greppa. Och politiker, som till skillnad från Sverigedemokraterna, förstår att alla invandrare inte är en belastning eller ett problem utan något berikande och nödvändigt och att man kan vara en välkomnande nation utan att fördenskull göra våld mot sin egen nationella integritet (även om de andra partierna varit väldigt dåliga på att bevisa den saken). Sådana politiker finns inte i Sverige idag - men de bör efterlysas eftersom vårt land är i stort behov av dem.

Se även tidigare inlägg:

Min kommentar till SVT:s granskning av svenska moskéer 20120517

Varför jag inte vill ha ett starkt Europa 20120505

Inga kommentarer: