tisdag 15 maj 2012

Latinos och svarta skeptiska till Obamas gay-äktenskapsstöd

Såväl svarta som latinamerikanska väljare är skeptiska eller splittrade ifråga om Obamas stöd till gay-äktenskap. Här är några inslag om denna splittring.

CNN rapporterar här om den latinamerikanska väljarna och deras syn på saken:Och här ett annat inslag:Och här är ett inslag om de svarta pastorernas splittring i frågan:Och här ännu ett:Och här ett inslag från Fox News om svarta pastorers kritik av Obamas beslut:Här har New York Times också en artikel om de svarta kyrkornas splittring i frågan.

Två intressanta saker är värda att uppmärksamma. Dels förstås i vilket utsträckning dessa grupper i höst kommer att överge Obama pg a denna fråga. Kommer det att ske alls? Och om så, i vilken utsträckning? Och dels det faktum att orsaken till motståndet mot äktenskap i princip exklusivt beror på religion. Här i Sverige finns mer ett kulturellt, fördomsfullt motstånd - inte i någon större utsträckning något teologiskt/ideologiskt sådant - vilket onekligen är fallet i USA.

Se även tidigare inlägg:

SNL: Biden deppar över utebliven pro-gay-cred 20120514

Inga kommentarer: