torsdag 29 november 2012

Bradley Manning inför militärdomstol

Bradely Manning - den unge man som när han arbetade som underrättelseanalytiker i Baghdad 2009-2010 läckte tusentals hemliga amerikanska militärdokument som sedan publicerades på Wikileaks - ställde sig i tisdags kort inför domstolen i Fort Meade, Maryland för att, inför den uppkommande rättegången, nu kort lägga fram frågan om hur han behandlats under sin tid i häkte.

Välbekant var att Manning från början hölls i isoleringscell och tingades klä av sig naken. Mindre känt har dock varit varför detta gjordes, något som dock framkom i tisdags när Dan Choike, som 2010 var befälhavare över marinbasen Quantico i Virginia dit Bradley Manning förflyttades i juli 2010 och där hans försvar menar att han behandlades inhumant, när han hölls i en isoleringscell med ljuset på dygnet runt och blev tillkollad var 5:e minut. Dan Choike förklarade att han gått med på behandlingen av Manning på grund av vad som verkade som mental instabilitet då denne vansinnesdansade i cellen och slickade cellgallren. Försvaret kontrade dock och menade att detta dock inte var särskilt konstigt med tanke på hur Manning hade behandlats, och hur vakterna också gjort sig lustiga över honom.

Manning kommer snart att ställas inför domstolen igen, och då be domaren avskriva hela fallet pg a den inhumana behandling han utsatts för. Huruvida så blir fallet eller ej återstår dock att se.

Min egen syn på saken är att Bradley Manning är den allvarligt skyldige, och han bör inte gå ostraffad, till skillnad från Wikileaks och Julian Assange som ju bara offentliggjort material de fått sig till del. Manning var dock läckan och bör också straffas för detta. Dock inte alltför hårt, och dödsstraff och saker det initialt spekulerades om bör givetvis avfärdas bestämt. Det dels för att läckan inte var särskilt skadlig för USA - det gjordes inga hemska avslöjanden. Tvärtom så visade snarare dokumenten att många av de kritiker som på förhand målat upp USA:s enorma krigsförbrytelser hade fel. Irak (och Afghanistan) var inget Vietnamkrig - inte heller är Mannings avslöjanden i klass med några Pentagon-papper.

Därtill måste USA acceptera att den värld man nu lever med, med high-tech och global snabbinformation inte går att hålla lika hemlig som tidigare. Inte är ett alltför stort hemlighetsmakeri heller ens vare sig önskvärt eller alltid ens behjälpligt. Och det bör man också ta hänsyn till i domen mot Bradley Manning - som likväl bör straffas, men som sagt inte alltför hårt.

Här intervjuas förövrigt Julian Assange på CNN, där de försöker ställa frågan om hur han ser på det faktum att Ecuador, det land där han givits asyl för att undkomma Sverige och USA, begår fler brott mot yttrande- och individuell frihet än de flesta - de värden Assange menar sig vilja slå vakt om. BBC rapporterar även här om att Assange verkar ha en lungsjukdom, men att han inte kan lämna ambassaden i London för att få läkarhjälp:Källor: Yahoo News, NBC News, Consortiumnews

Se även tidigare inlägg:

Assange angriper USA i försvarstal 20120819

Hillary Clintons talesman avgår efter Wikileaks-kommentar 20110314

Bradley Manning riskerar dödsstraff 20110303

Inga kommentarer: