fredag 23 november 2012

Hur Obama-kampanjen fann de gömda ungdomarna

Obama-kampanjen som 2008 fick en stor skjuts av ungdomsrösterna hade detta år ett nytt problem. Hälften av de ungdomar under 29 som Obama-kampanjen försökte nå i diverse swing-stater saknade hemtelefoner - vilket utgjort stommen i kampanjernas traditionella get-out-the-vote-arbete.

Hur man skulle få tag i deras mobilnummer visste man först inte, sen kom man på att man kunde göra en app till Facebook, där de som tackade jag kopplade ihop med Obama-kampanjen, men samtidigt gav Obama-kampanjen tillgång till sina vän-listor, vilket gjorde att man på så sätt kunde nå majoriteten av de tidigare "osynliga ungdomarna".

Teddy Goff, Obama-kampanjens digitala direktör, förklarar i Time som här skriver om saken, att detta förmodligen var kampanjens viktigaste teknologiska verktyg:

“I think this will wind up being the most groundbreaking piece of technology developed for this campaign,”


En miljon ungdomar sade ja till applikationen och gav därmed Obama-kampanjen tillgång till 85% av de annars dolda ungdomarna. En annan fördelaktig sak, förklarar Teddy Goff, var att kampanjpropagandan bedrevs effektivare via Facebook. Unga litar inte på politiska kampanjer eller ens media, men däremot litar de på sina vänner.

Detta syntes även i statistiken. De som manades av sina Facebook-vänner att gå ut och förtidsrösta, var mer benägna att faktiskt göra så än andra. Och i mellanårsvalen 2010 såg man också att det var mer troligt att få någon att gå ut att rösta om denne såg att någon av sina vänner på Facebook också gjort detta.

Valstrateger har alltid vetat att det bästa sättet att propagera är via vänner och personliga kontakter - det svåra - och i princip omöjliga - innan Facebook, var dock att organisera en vänskapskedja som kunde nå varenda granne och kompis utifrån en viss politisk kampanjs ståndpunkter. Med Facebook och Twitter har detta dock blivit enkelt. Och teknikens betydelse för politiska kampanjer kommer bara att öka.

Källa: Time

Se även tidigare inlägg:

WoW-spelaren Colleen Lachowicz blir delstatssenator i Maine 20121108

Mark Zuckerberg om Facebooks framtid 20121006

Inga kommentarer: