fredag 9 november 2012

Te-party-rörelsens mål grusade

Te-party-rörelsens stora mål var att avskaffa ObamaCare, och göra Obama till en "one term president" (En fras populariserad av Michele Bachmann). Med Obamas - såväl som demokraternas - seger i tisdags, har dessa planer gått om intet. Här sammanfattar CNN te-party-rörelsens uppgång och misslyckande:Själv är jag ganska säker på att te-party-rörelsens idéer inte är döda. Långtifrån. Obamas seger bör heller inte överskattas. Konservatismen är fortfarande starkare än någonsin, även om genombrottet inte kom 2012. Republikanerna kommer att behöva justera sitt budskap, och kommer med stor sannolikhet att också göra det, däremot kommer de med all sannolikhet inte att släppa konservatismens ekonomiska principer, som var vad som drev te-party-rörelsen framåt.

Se även tidigare inlägg:

Rick Santorum om Romneys förlust och GOP:s framtid 20121109

Inga kommentarer: