tisdag 20 november 2012

Hamas släpar "Israel-sympatisör" längs Gazas gator

CNN rapporterar här om en synnerligen makaber scen, där en död kropp släpas längs en gata av en motorcykelgrupp. Den döde menar de vara en "Israel-sympatisör". Huruvida mannen avrättats innan han släpades efter motorcykeln eller ej verkar inte framkomma. Här är inslaget.Historien är fylld av exempel på hur fångar kan avrättas på förnedrande och politiskt avskräckande sätt. Moderna och civila länder agerar emellertid inte så. När Usama Bin Laden dödades förra året lät USA denne få en ritualenlig muslimsk begravning innan hans kropp därefter dumpades i havet. Inte direkt något liknande agerande från Hamas sida.

Se även tidigare inlägg:

Obama förklarar att Israel har rätt att försvara sig 20121119

Inga kommentarer: