söndag 25 november 2012

Te-party-rörelsens framtid

Te-party-rörelsens betydelse för republikanernas kongressegrar 2010 var enorm. 2012 var situationen dock annorlunda och frågan är om te-party-rörelsen nu är ett till nytta eller ett hinder för republikanernas fortsatta väg framåt. Här diskuteras saken på Fox News:Se även tidigare inlägg:

Te-party-rörelsens mål grusade 20121109

Inga kommentarer: