söndag 17 mars 2013

10 år sedan Irakkriget: Bakgrunden och felaktiga svenska föreställningar

Denna vecka är det tio år sedan Irakkriget 2003. Idag för tio år sedan ställde USA:s president George W. Bush ett ultimatum på Iraks diktator Saddam Hussein och dennes söner, att de skulle lämna landet inom 48 timmar eller ställas inför en militär sammandrabbning med en starkare övermakt. Tiden för förhandlingar och Iraks möjligheter att lägga korten på bordet om sina massförstörelsevapen, hade nu runnit ut. Bush sa:

...decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.


Saddam Hussein och dennes söner lydde givetvis inte kravet, och den 20 mars 2003 inleddes sedan Operation Iraqi Freedom, där en allians av nationer ledda av USA störtade Saddam Hussein och dennes Baath-parti inom några veckor, och ett dryga halvår senare togs Saddam Hussein också tillfånga, gömd i en jordhåla i Tikrit.

Men det var förstås bara ena halvan av Irakkriget. Den andra, och betydligt mer komplicerade halvan bestod av ett långt och blodigt internt krig, där Irak vacklade på gränsen mot inbördeskrig och nästan 5 000 amerikaner stupade; först i kamp mot fd Saddam-Hussein-trogna anhängare, sedan i kamp med shiitiska milisgrupper och därefter i synnerhet Al Qaida.

Kriget skulle pågå i 8 år - och idag är situationen i Irak långtifrån stabil. Hur bör kriget i efterhand utvärderas? Som lyckat eller misslyckat?

Detta inlägg ämnar inte utgöra någon djupare analys av kriget (sådana kommer lite längre fram), utan bara sätta kriget i det perspektiv svensk media aldrig gav, genom att hänvisa till några av mina äldre inlägg:

Dels min artikelserie i 3 delar från 2008: Irakkriget ur ett historiskt perspektiv - en artikel som redogör bakgrunden till kriget på ett djupare sätt än de flesta svenska journalister gjorde, samt söker besvara frågan huruvida Bush-administrationen ljög eller ej ifråga om de massförstörelsevapen man hänvisade till för att legitimera kriget, men som aldrig hittades.

Samt min artikel Svensk media driver myten om "Mission Accomplished" vidare från 2010, där jag beskriver hur svenska journalister från alla sammanhang felaktigt framhöll att Bush vid sitt tal på USS Abraham Lincoln 2003 hävdade att Irakkriget och uppdraget i Irak skulle vara fullbordat. Något Bush aldrig sa, och något ingenting alls indikerar att han trodde.

I samband med att USA lämnade Irak i slutet av 2011 sände SVT:s programserie "Världens händelser" med Lina Makboul, onsdagen den 7 december ett avsnitt om USA:s krig i Irak med titeln "Operation irakisk frihet". Ett program som genomsyrades av okunskap och myter om kriget, ett program jag ingående kritiserar i mitt inlägg SVT: Operation irakisk frihet från december 2011. Ett program vars teser det ska bli intressant att se om SVT och svensk media i enkelhetens namn bara kör rakt av i repris under denna vecka. Hjälp mig gärna att hålla utkik kring den saken.

Fler inlägg om Irakkriget kommer att komma denna vecka, men för svenskar som glömt, eller aldrig varit insatta i detta krig är de artiklar jag i detta inlägg tipsar om mycket läsvärda. Dels för att de ger en historisk bakgrund till kriget, och dels för att de redogör lite av svenska mediers ytterst bristfälliga USA-bevakning och en journalistik som i princip genomgående präglades av en svensk avsmak för allt vad George W. Bush sa, trodde på och gjorde.

Det historiska omdömet om Irakkriget återstår fortfarande för historien att fälla. Över svensk USA-bevakning under dessa år, har domen dock sedan länge redan fallit.

Här uppmärksammar SVD redan nu 10-årsdagen, och under dagarna som kommer lär uppmärksamheten förmodligen bli ännu större.

Se även tidigare inlägg:

Irak - 1 år efter USA:s uttåg 20121218

Inga kommentarer: