söndag 31 mars 2013

New York och Kalifornien - delstaterna med minst personlig frihet

USA:s två liberalaste delstater - New York och Kalifornien - är också landets två delstater där de personliga friheterna är minst, visar en ny undersökning från libertarianska Mercatus Center. New York hamnar sist på listan, och Kalifornien näst sist.

Undersökningen granskar saker som jobbmöjligheter, skattesatser, regler i fråga om markägande och personliga friheter som te x vapenlagar. Man påpekar bland annat New Yorks borgmästare Michael Bloombergs försök att stoppa dryckesflaskor större än 16 ounces.

“Though the law ran into a judicial buzz saw on the eve of its enactment earlier this month, it demonstrates the attitude city and state legislators have toward their constituents,” kommenterar en av författarna till undersökningen Bloombergs initiativ.


Med det sagt konstaterar studien också att USA inte på långa vägar är någon polisstat, men att New Yorks ekonomiska system helt klart inte fungerar.

Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Rand Paul försvarar andra konstitutionstillägget 20130329

Inga kommentarer: