söndag 17 mars 2013

Obama - videovecka 216

President Obama talar denna vecka om vikten av att värna amerikansk energiförsörjning för att på så vis minska beroendet av utländsk olja, samt förslaget om att skapa en Energy Security Trust, för att investera i forskning som ska kunna bidra till att göra fordon oberoende av olja.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 215 20130309

Inga kommentarer: