fredag 29 mars 2013

Rand Paul försvarar andra konstitutionstillägget

Rand Paul talar här på Fox News efter Obamas tal om vapenlagar under gårdagen, och tar det andra konstitutionstillägget i försvar mot Obamas idéer:Rand Paul är för närvarande en av GOP:s intressanta ansikten, och nästa vecka kommer en ny podcast med fokus på Rand Paul.

Se även tidigare inlägg:

Reason TV om Jim Carreys "Cold Dead Hand" 20130329

Inga kommentarer: