torsdag 27 juni 2013

Senaten godkänner Immigrationsreformen

Senaten godkände ikväll den föreslagna immigrationsreformen med 68 mot 32 röster. Reformförslaget kommer att stärka säkerheten vid gränsen och samtidigt ge miljoner illegala invandrare möjlighet till legalt uppehållstillstånd och en väg mot medborgarskap.

14 republikaner röstade tillsammans med demokraterna för reformen. Men fortfarande kvarstår en väldigt tuff fajt i det av republikanerna kontrollerade Representanthuset. Likväl är detta ett stort steg på vägen, och första gången på sex år som USA försökt ta sig an denna viktiga fråga. George W. Bush försökte 2006 och klarade också då av att vinna i Senaten, men ej i Representanthuset. Vid ett nytt försök 2007 föll reformen redan i Senaten.

Att detta reformförslag, som övergripande ser bra ut nu är godkänt, är mycket välkommet. Reformen som godkänts utlovar de två viktiga sakerna: hårdare gränskontroll i kombination med en humanare inställning till de miljoner människor som finns i landet, där miljoner av dessa räknas som illegala trots att många av dem växt upp i USA och helt saknar minnen från sitt gamla hemland.

Här har NBC ett inslag:


Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy


UPPDATERINGAR FÖLJER...

Källor: NBC, SVD

Se även tidigare inlägg:

Bush-institutet endorsar immigrationsreform 20130627

Inga kommentarer: