måndag 25 november 2013

ABC TW: Avtalet med Iran, Mark Zuckerberg om immigration etc

ABC This Week handlar om avtalet med Iran, något utrikesminister John Kerry och den republikanske senatorn Saxby Chambills ger sin vardera syn på. Därtill pratar Facebooks grundare Mark Zuckerberg också om varför han stöder en immigrationsreform, samt sin syn på NSA och ObamaCare.

Del 1:Del 2: John Kerry om Iran:Del 3: Saxby Chambliss om Iran:Del 4: Panel om avtalet med Iran:Del 5: Panel om Senatens "nuclear option":Del 6: Mark Zuckerberg om immigrationsreform etc:Se även tidigare inlägg:

FtN: Avtalet med Iran, JFK 20131125

Inga kommentarer: