fredag 22 november 2013

Harry Reid kör över filibuster-reglerna ifråga om nomineringar

Demokraternas majoritetsledare i Senaten, Harry Reid, tröttnade igår på det han menade var republikansk obstruktionism och ändrade med hjälp av demokraterna i Senaten, den 200 år gamla rätten till sk filibusters ifråga om nomineringar (inte lagförslag eller nomineringar till Högsta Domstolen) genom att använda det sk nuclear-alternativet - som innebär att Harry Reid kan driva igenom nominerade personer med enkel majoritetsröst (51 röster eller mer) istället för de 60 som annars skulle krävas. Oppositionen kan motsätta sig detta, men om man i en ny omröstning också får 51 eller fler röster för att godkänna den nominerade personen till sitt ämbete så blir godkännandet verklighet i alla fall.

Orsaken till att han gjorde detta var att han ansåg att filibusters nu brukas så ofta att Senaten blir ineffektiv (En praxis demokraterna började med under George W. Bush - kan tilläggas). Hans beslut är dock inte helt okontroversiellt och inte helt oväntat betraktar partierna Harry Reids beslut på olika sätt. Här rapporterar Chuck Todd om saken på NBC, där han gör en bra analys och noterar att Obama var emot sådana åtgärder när Bush var president, men nu är för dem när han själv är president. Han konstaterar också att detta kommer att göra politiken i Washington DC än mer partisansk och splittrad partierna emellan - vilket inte är vad USA nu behöver:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här rapporterar den progressive Chris Hayes på NBC om Reids beslut:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här kommenterar Charles Krauthammer saken på Fox News:Källor: NBC , Time, NBC

Inga kommentarer: