torsdag 14 november 2013

Caroline Kennedy svärs in som Japan-ambassadör

Caroline Kennedy svors igår in som USA:s nya Japan-ambassadör. 50-år efter mordet på John F. Kennedy gör nu dennes dotter en slags politisk entré:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyUPPDATERING:

Caroline Kennedy fick ett varmt välkomnande i Japan, något NBC här här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyVisit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Caroline Kennedy godkänns som Japan-ambassadör 20131019

Inga kommentarer: