måndag 18 november 2013

Varför JFK-konspirationsteorierna inte håller

DN har här en artikel författad av Sanna Torén Björling med titeln "Mordet på John F Kennedy: Myterna lever". En artikel där konspirationsteorierna om JFK-mordet visserligen inte ges något uttryckligt stöd, men ändå presenteras på ett sätt som om att de likväl skulle kunna vara helt legitima förklaringar till mordet. Vilket så gott som all forskning visat att de inte är.

Det fanns en tid när konspirationsteorier florerade som hävdade att USA aldrig landstigit på månen, dessa är idag tämligen motbevisade. Så är också fallet med Kennedy-mordet, vilket även svenska akademiker kritiska till den amerikanska högern är väldigt tydliga med. Alla frågor är inte besvarade men det gör inte konspirationsteorierna trovärdiga. Lika lite som de moderna teorier som vill göra gällande att Bush-regeringen låg bakom 9/11-attacken.

Fred Kaplan skriver här på Slate om varför han inte längre tror på JFK-konspirationerna. En gång i sin ungdom på 1970-talet, läste han likt så många andra några av de böcker som populariserade teorierna om att Lee Harvey Oswald inte agerade ensam. Böcker som Mark Lanes "Rush to Judgment" och Richard Popkins "The Second Oswald".

Dessa teorier har sedan dess kraftigt bemötts i den Vincent Buglios 1632 sidor långa "Reclaiming History" men Kaplan berättar hur han själv kom underfund med konspirationsteoriernas svagheter när han på egen hand började undersöka källorna till i konspirationsböckerna och då insåg att de flesta plockade lösryckta citat från Warren-kommissionen och sedan förvrängde dessa till kontextuell oigenkännlighet.

För dem som verkligen vill få en grundläggande förståelse för konspirationsteorierna om JFK och problemen med dessa rekommenderar han Buglios bok, men nämner i artikeln också de mest kända teorierna och förklarar kort varför dessa är fel, men också varför teorierna om JFK-mordet är så lockande.

Han konstaterar givetvis att konspirationsteorier lockar eftersom vi människor gärna vill hitta svar på tillsynes svårlösliga problem - men förklarar också att riktiga konspirationer -faktiskt har existerat-, vilket gör att det också blir lättare att använda sådana förklaringar även i de fall när någon riktig konspiration inte ägt rum. Och i fallet med John F. Kennedy så tyder så gott som allt på att Lee Harvey Oswald agerade ensam.

Kaplan konstaterar att den enda teori som möjligtvis kan ha någon styrka, är den om att Oswald utförde dådet i tron att han skulle imponera på Castro. Men det är också ett teoretiskt svar på en fråga där något tydligt svar faktiskt inte finns.

Källa: Slate.com

Se även tidigare inlägg:

FtN: John F. Kennedy - 50 år efter mordet 20131118

Inga kommentarer: