söndag 24 november 2013

Netanyahu kritiserar avtalet med Iran

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kritiserade idag västmakternas avtal med Iran och förklarade att det inte var något "historiskt avtal" utan i första hand var ett "historiskt misslyckande". Här har CNN talet:Källa: CNN

Se även tidigare inlägg:

Väst och Iran når ett kärnprogramsavtal - Israel skeptiskt 20131124

Inga kommentarer: