fredag 29 november 2013

Kolonierna och den privata äganderätten

John Stossel skriver här på Reason.com en intresant artikel om den privata äganderätten och att om det är något USA i dessa thanksgiving-tider bör vara tacksamma för, så är det denna.

Han berättar om hur de tidiga kolonisatörerna av Amerika inte alls hade samma frihets- och äganderättsprinciper som senare skulle komma att känneteckna Förenta Staternas statsbildning. Istället hade man i många avseenden fler likheter med Karl Marx.

De nya pilgrimer som anlände till Plymoth fick höra:

"Share everything, share the work, and we'll share the harvest."


De skulle faktiskt till och med tillämpa principen om arbete utifrån människors förutsättningar och försörjning efter sina behov. Detta lät förstås då, precis som senare i historien, lockande. Men i verkligheten ledde det till katastrof, och de råkade ut för vad ekonomer kallar "tragedy of the commmons."

Många började fejka sjukdomar för att slippa arbeta på allmänna ägorna. Resultatet blev att avkastningen blev dålig, och hungersnöd följde. Kolonin Jamestown hade några år tidigare i princip dött av svält, till följd av att den kolonin också följde drev en linje av allmänt ägande och fördelningsprinciper.

Plymoth-kolonins guvernör William Bradford ändrade dock den tidigare policyn och förklarade att åkermark istället skulle fördelas till de enskilda bosättarfamiljerna att själva ta i ägo. Resultatet visade sig: alltmer majs producerades och istället för svält följde överflöd. Den privata äganderätten i handling.

Den tidens bosättare förstod inte idéerna om privat äganderätt, utan var förmodligen mest nöjda över att de inte längre svalt. Men principen är tydlig: idén om att jämlikhet och lycka finns i allmänt ägande är lockande, och lockar än idag: när naturresurser plundras, skogar skövlas och hav fiskas ut skyller många på kapitalismen och kräver att områden ska tillfalla allmänheten.

Problemen i sig beror dock på att de sakerna redan tillhör allmänheten. Om ingen äger fiskerättigheterna över ett visst område, eller rätten att långsiktigt avverka ett specifikt område så finns istället incitamentet att komma först till kvarn och att roffa åt sig så mycket som möjligt innan nästa aktör anländer. Resurserna sugs ut och överbrukas istället för att bevaras eftersom faktum är: vi tar inte hand om andras egendom lika bra som vi tar hand om vår egen.

Den läxan lärde sig de amerikanska kolonisatörerna - och det bör vi vara tacksamma över.

Källa: Reason.com

Se även tidigare inlägg:

Kannibalism i Jamestown-kolonin vintern 1609-10 20130502

Inga kommentarer: