söndag 24 november 2013

Hur JFK präglade en generation

Pearl Harbor präglade den amerikanska generation som snart är på väg att försvinna. 9/11-attacken präglade den generation jag själv tillhör. John F. Kennedy och mordet på denne den 22 november 1963 präglade dock den sk baby-boomer-generationen (de födda mellan 1946-1964) i förmodligen en ännu större utsträckning.

Margery Eagan skriver här i Boston Herald om hur JFK kom att prägla just hennes generation, och hur yngre därför måste stå ut med en vecka där nästan all tid ägnas åt en sedan 50 år tillbaka död president.

Och Peggy Noonan skriver här i Wall Street Journal ungefär samma sak; att hennes generation minns var de var och vad de gjorde den 22 november 1963 på samma sätt som deras föräldrar mindes den 7 december 1941. Hon konstaterar också att det aldrig kommer att bli några fler lika stora firanden av JFK: Vid 60- och 70-årsminnet kommer de flesta som var inblandade i händelsen vara borta och framöver kommer också alla de med egna minnen av mordet försvinna. Därför är just denna veckas intensiva JFK-firanden av faktisk vikt.

Jag, som förstås inte har några egna minnen alls av JFK, är likväl beredd att instämma. Om någon vecka kommer också en podcast om JFK.

Källor: Boston Herald, Wall Street Journal

Se även tidigare inlägg:

JFK-ceremonin i Dallas 20131123

Inga kommentarer: