söndag 26 april 2015

FNS: "Clinton Cash"

Fox News Sunday handlar idag nästan uteslutande om den Clinton-kritiska boken "Clinton Cash" av Peter Schweizer, som intervjuas i studion om sin kritik mot Clinton-familjen.

Familjen Clinton försvaras dock av deras gamle medarbetare Lanny Davis, som även han får ge sin syn på kritiken och Schweizers bok.

Del 1:Del 2:Del 3:Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Jordbävningen i Nepal, Hillarys utmaningar 20150426

Hillary kommer inte undan "Clinton Cash"-anklagelserna 20150425

Inga kommentarer: