lördag 25 april 2015

Hillary kommer inte undan "Clinton Cash"-anklagelserna

Kritiken mot gåvorna till Clinton Foundation i utbyte mot politiska gentjänster, som beskrivs i boken "Clinton Cash" av Peter Schweizer, har inte lagt sig utan snarare fått rubriker överallt. Här några nyhetsinslag om saken. Fox News:

Chris Cilizza har här en väl avvägd bedömning om de problem dessa saker kan komma att orsaka Hillarys 2016-ambitioner. Hillary har tagit sig igenom mycket värre saker än så här, och detta är långtifrån någon dödsstöt för hennes kampanj. Däremot påminner saker som dessa amerikanerna om något som många har glömt, vilken enorm cirkus det alltid blir när man väljer valfri Clinton till offentliga ämbeten:

Like the semi-scandals of the 1990s and 2000s, none of the pieces was the sort of death blow that could end or even badly hamstring Clinton’s presidential candidacy. But taken together, they remind people — even people who are favorably inclined toward the Clinton family — of all the baggage that goes along with electing them to any office.


Källor: Washington Post, DN

Se även tidigare inlägg:

Hillary tar avstånd från kritisk bok 20150422

Inga kommentarer: