torsdag 23 juni 2011

Obamas tal om Afghanistan och återkallandet av trupper

President Obama talade igår om det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan som kommer att börja denna sommar och fullbordas 2014. Här är talet - nedan följer också en sammanfattning och en kort analys.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySammanfattning:

Obama förklarade att det nu var tio år sedan USA utsattes för den största attacken på egen mark sedan Pearl Harbor. När det skedde enades nationen och man slog ut Al Qaida i Afghanistan. Därefter fäste man dock blicken mot Irak och spenderade blod och tillgångar för att stödja en ny regering i det landet.

Samtidigt fortsatte kriget i Afghanistan och när han själv tillträdde var det kriget inne på sitt sjunde år och Al Qaidas ledare hade då flytt till Pakistan och talibanerna höll på att göra come-back. Han fattade då beslutet att skicka ytterligare 30,000 man till landet i syfte att fokusera på al Qaida, slå tillbaka talibanernas momentum och träna de afghanska styrkorna. Obama förklarade sedan hur situationen nu låg till:

Tonight, I can tell you that we are fulfilling that commitment. Thanks to our men and women in uniform, our civilian personnel, and our many coalition partners, we are meeting our goals. As a result, starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year, and we will bring home a total of 33,000 troops by next summer, fully recovering the surge I announced at West Point. After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan Security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete, and the Afghan people will be responsible for their own security.


Bin Ladin är nu död och Al Qaida mer pressat än någonsin, fortsatte Obama, och beskrev också hur de egna afghanska styrkorna ökat. Han berättade också att NATO i maj nästa år kommer att träffas i Chicago för att där diskutera situationen. Och Obama förklarade också att det behövs en politisk lösning vilket innebär att också förhandla med talibanerna - men bara om dessa accepterar den afghanska konstitutionen, bryter med Al Qaida och överger våld och om förhandlingarna leds av den afghanska regeringen.

Han talade också till det amerikanska folket och sa att USA nu varit engagerat i krig under en lång tid, men att den eran snart är över:

Yet tonight, we take comfort in knowing that the tide of war is receding. Fewer of our sons and daughters are serving in harm’s way. We have ended our combat mission in Iraq, with 100,000 American troops already out of that country. And even as there will be dark days ahead in Afghanistan, the light of a secure peace can be seen in the distance. These long wars will come to a responsible end.


Han fortsatte sedan med att beskriva USA:s roll i världen och att valet inte bestod i att inte agera alls eller att agera ensamma. Man kunde agera internationellt, så som man gjorde i Libyen. Genom att göra så kunde USA också fokusera mer på sig själva:

Above all, we are a nation whose strength abroad has been anchored in opportunity for our citizens at home. Over the last decade, we have spent a trillion dollars on war, at a time of rising debt and hard economic times. Now, we must invest in America’s greatest resource – our people.

...America, it is time to focus on nation building here at home.


Analys:

Obama höll ett tal som i stor utsträckning utgick i från hans egen syn på saker och ting. Han nämnde enheten efter 9/11-attacken och hur USA därefter kastat ut talibanerna ur Afghanistan men sedan fokuserat på Irak. Denna gång kritiserade han inte Irakkriget öppet, men av talet framgår att han likväl såg det kriget som en distraktion.

Hans beskrivning av situationen när han tillträdde 2009 stämde däremot bra, likaså orsaken till hans beslut att skicka fler trupper. Vad som däremot är uppenbart med Obama är att han är väldigt fokuserad vid sina egna tidstabeller. Situationen i Afghanistan är inte löst och talibanerna är fortfarande oacceptabelt aktiva och verksamma. En amerikansk tidstabell kommer inte att lösa den saken. Eller som Mitt Romney ofta brukar säga: talibanerna har måhända inte klockor men de har almanackor.

Obama är fortfarande rädd för att hamna i krig utan ände varför han fortfarande vill använda sig av tidstabeller för att markera när kriget är slut snarare än -seger- som den definitiva markören. Kriget i Afghanistan är inget ospecifikt krig. Det är ett krig mot Al Qaida (där USA och president Obama onekligen varit effektiva) - och mot talibanerna (där man varit mindre effektiva). Seger i Afghanistan uppnås den dag talibanernas politiska makt är så minimal att de inte i något avseende kan hota den afghanska regeringen - och när den afghanska regeringen är tillräckligt stark att på egen hand stå emot de kvarvarande elementen av talibanerna. Tills det sker bör det internationella samfundet stanna i Afghanistan.

Obama sa emellertid saker som han kunde förväntas säga, varför hans pålysta tillbakadragande inte kom som någon nyhet. Om hans strategi är vis, eller om det var vist av honom att i stora ordalag pålysa tillbakadragandet på förhand återstår att se. Romneys ord är dock tänkvärda.

Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Talibansk kontroll i afghansk by 20110622

Inga kommentarer: