torsdag 30 juni 2011

Rättegång 2 mot Blagojevich - del 14: Juryn om domen

Den 12-manna jury som fällde Rod Blagojevich på 17 av 20 åtalspunkter, och som därmed med säkerhet sänt Blagojevich till en lång vistelse i fängelse, talar här ut i Chicago Sun-Times om sina domar och hur de betraktade Blagojevichs flera dagar långa vittnesmål, och vad de säger visar att det var ett misstag av Rod Blagojevich och dennes försvarsteam att låta Blago vittna denna rättegång.

Under rättegången 2010 där Blago fälldes bara på 1 av 24 punkter ansåg juryn att de helt enkelt inte hittade de saker de behövde hitta för att kunna fälla honom. Denna gång höll Blagojevich dock ett flera dagars långt vittnesbörd - och det vittnesbördet gynnade honom inte, enligt den nya juryn.

Connie Wilson, juryns 56-åriga kvinnliga ledare, beskriver i Chicago Sun-Times hur hon när Blagojevich började prata inte bara inte trodde honom, utan ansåg att han försökte spinna allt till sin fördel. Det genom att ofta prata om saker han förstått att jury-medlemmarna var intresserade av. Chicago Sun-Times refererar till Wilson och skriver:

Over his seven days of testimony, Blagojevich mentioned books, targeting a librarian on the jury; pointed out an interest in music, directing the comment toward Wilson, the former choral director at Holy Spirit Catholic Community in Naperville; and discussed the importance of education, to connect with a teacher, Wilson said. “He even brought out at one point something about Boston, and of course our gentleman was a huge Boston fan,” she said with a laugh, remembering the male juror’s many Boston-themed T-shirts.


Han talade således på ett sätt som kanske fungerar på en politisk kampanj, men inte inför en jury. Boston-fanet ifråga var också juryns enda manliga medlem, och denne köpte inte alls Blagojevichs historia. I synnerhet inte när Blagojevich försökte förklara vad han (verkligen) "menade" med de uttalanden som kunde höras på FBI:s avlyssningar.

En annan av jury-medlemmarna, 64-åriga Karen Woj­cieszak, blev arg när hon hörde Blagojevich:

“We had heard seven days of Mr. Blagojevich’s ‘blah, blah, blah,’ ” Wojcieszak said. “I don’t care if he grew up poor on the North Side of immigrant parents. We’re all immigrants unless you’re a Native American."


Alla jury-medlemmar var dock inte lika hårda. Många gillade honom, trots att de ansåg att han agerat fel. 45-åriga Maribel DeLeon röstade för att fälla Blagojevich, men upplevde det hela ändå som förkrossande, i synnerhet när Blagojevich berättade om sin kärlek till sin hustru och sina barn. Bevisen var dock tydliga, menade hon, i synnerhet ifråga om att Blagojevich faktiskt försökte gynna sig på att "sälja" Obamas senatsplats:

“The tapes were very convincing,” konstaterade hon.


En annan jury-medlem, 73-åriga Rosemary Bennett förklarade hur hon varje morgon bad att juryn skulle fatta rätt beslut:

“I prayed every morning that the Lord would help each one of us jurors to base our decision of evidence and nothing else,” she said. “It’s easy to judge on preconceived notions.”


Kontentan av jury-medlemmarnas uttalande visar dock att Blagojevichs stora misstag var att vittna. Det var också något som olika bedömare varnade för redan på förhand. Blagojevichs försvarsteam menade att Blago var en person som pratade för mycket, men att det mesta var prat, inte brott - i sitt vittnesmål pratade han i 7 dagar. Det står nu klart att han för sitt eget bästa borde ha varit tyst.

En sammanfattning och några reflektioner kring Rod Blagojevich kommer efter att den slutgiltiga domen och straffsatsen mot Blagojevich offentliggörs.

Källa: Chicago Sun-Times

Se även tidigare inlägg:

Rättegång 2 mot Blagojevich - del 13: Blagos dom - en stor nyhet 20110627

Inga kommentarer: