lördag 5 maj 2012

Fox-debatt om OWS-rörelsen

Occupy Wall Street har återigen blivit ett omtalat nyhetsämne och Fox News debatterar här OWS-rörelsens krav på fria saker. Och nu verkar även demokraterna ta avstånd från rörelsen, som ter sig alltmer verklighetsfrånkopplad:Se även tidigare inlägg:

Hannity konfronterar OWS-ledare 20120504

--------------------------

Podcast: Kriget i Libyen, Occupy Wall Street 20111027

Inga kommentarer: