onsdag 17 oktober 2012

Candy Crowley, semantik och Libyen

En av sakerna i debatten där Romney verkligen hade kunnat kamma hem viktiga poänger, men inte gjorde det, rörde pratet om Libyen. Vid ett tillfälle sa Romney att Obama inte omedelbart konstaterat att attacken mot ambassaden var terrorism. Något Obama bestred, och något CNN:s moderator Candy Crowley förklarade att Obama visst gjort.

Svensk media har överlag hakat på att Romney haft fel. Min inställning, när jag i natt såg debatten var att Obama och Crowley förmodligen hade rätt - Obama hade förmodligen stämplat handlingen som terrorism utan att fördenskull agera som om det rörde sig om en terrorattack, utan istället hävda (vilket man bevisligen gjorde) att det rörde sig om en urflippad demonstration mot "Innocence of Muslims"-filmen.

Det bör dock sägas att jag inte såg Obamas eget tal om saken (Hillary Clintons respons var mycket mer intressant att följa då Obama initialt var betydligt mer distanserad). Här analyserar dock Politicos Mike Allen saken, och konstaterar att Obama visserligen talade om "acts of terror" men inte på ett sätt som övertygande gjorde att han stämplade attacken i Benghazi som en terrorhandling. Lyssna själva:Det är förstås den mest logiska slutsatsen med tanke på att Obama-administrationen från början så tydligt hävdade att det rörde sig om en urartad demonstration. En sådan skulle det inte finnas skäl att stämpla som en Al Qaida-lik terrorhandling (vilket det senare visade sig vara) - och därför är också den mest logiska slutsatsen att Romney hade rätt i debatten, medan Obama försökte finta bort den saken med en semantik-debatt. Att Candy Crowley därför hakade på och även backade upp Obamas påstående måste därför sägas vara mycket mer illa än jag initialt ansåg det vara. Det var fel av henne. Tolkningsfrågan i innebörden av Obamas bruk av begreppet var inget hon borde ha lagt sig i. Det borde istället varit kandidaternas uppgift att argumentera för sin respektive syn på saken utan att Crowley skulle ha gett den ena sidan legitimitet.

Här är också en artikel på Daily Caller som behandlar ämnet, och som också citerar det tal av Obama som debatteras.

Källa: RealClearPolitics

Se även tidigare inlägg:

Presidentdebatt 2: Obama vann 20121017

John McCain om Hillary Clinton och Benghazi 20121016

Inga kommentarer: